Edmonton Thai Flavours

2570 Guardian Rd NW,
Edmonton, AB
T5T 1K8

+17804847911

thai-flavours.com

Thai Flavours Salad RollsThai Flavours Salad Rolls
$11.93
Thai Flavours Pork Spring RollsThai Flavours Pork Spring Rolls
$10.43
Thai Flavours Beef Spring RollsThai Flavours Beef Spring Rolls
$10.43
Thai Flavours Veggie Spring RollsThai Flavours Veggie Spring Rolls
$10.43
Thai Flavours Onion CakeThai Flavours Onion Cake
$11.93
Thai Flavours Curry Puff RollsThai Flavours Curry Puff Rolls
$11.93
Thai Flavours Tempura ShrimpThai Flavours Tempura Shrimp
$19.43
Thai Flavours Crispy TofuThai Flavours Crispy Tofu
$13.43
Thai Flavours SatayThai Flavours Satay
$11.93
Thai Flavours Beef SatayThai Flavours Beef Satay
$11.93
Thai Flavours CalamariThai Flavours Calamari
$19.43
Thai Flavours Fish CakeThai Flavours Fish Cake
$14.93