Edmonton Thai Flavours

2570 Guardian Rd NW,
Edmonton, AB
T5T 1K8

+17804847911

thai-flavours.com

Thai Flavours Salad RollsThai Flavours Salad Rolls
$11.93
Thai Flavours Pork Spring RollsThai Flavours Pork Spring Rolls
Thai Flavours Beef Spring RollsThai Flavours Beef Spring Rolls
Thai Flavours Veggie Spring RollsThai Flavours Veggie Spring Rolls
Thai Flavours Onion CakeThai Flavours Onion Cake
$11.93
Thai Flavours Curry Puff RollsThai Flavours Curry Puff Rolls
Thai Flavours Tempura ShrimpThai Flavours Tempura Shrimp
Thai Flavours Crispy TofuThai Flavours Crispy Tofu
$13.43
Thai Flavours SatayThai Flavours Satay
$11.93
Thai Flavours Beef SatayThai Flavours Beef Satay
$11.93
Thai Flavours CalamariThai Flavours Calamari
$19.43
Thai Flavours Fish CakeThai Flavours Fish Cake
$14.93