Oshawa Pita Deli

1177 Ritson Rd N,
Oshawa, ON
L1G 3V2
Oshawa Pita Deli VEGETARIANOshawa Pita Deli VEGETARIAN
Oshawa Pita Deli TUNAOshawa Pita Deli TUNA
$8.71
Oshawa Pita Deli SMOKED TURKEY PITAOshawa Pita Deli SMOKED TURKEY PITA
Oshawa Pita Deli SEAFOOD SALADOshawa Pita Deli SEAFOOD SALAD
Oshawa Pita Deli ROAST BEEFOshawa Pita Deli ROAST BEEF
Oshawa Pita Deli MONTREAL SMOKED MEATOshawa Pita Deli MONTREAL SMOKED MEAT
Oshawa Pita Deli HUMMUSOshawa Pita Deli HUMMUS
$8.37
Oshawa Pita Deli HAM AND CHEESEOshawa Pita Deli HAM AND CHEESE
Oshawa Pita Deli GREEK SALAD - SMALLOshawa Pita Deli GREEK SALAD - SMALL
Oshawa Pita Deli GREEK SALAD - LARGEOshawa Pita Deli GREEK SALAD - LARGE
Oshawa Pita Deli GRAPE LEAVESOshawa Pita Deli GRAPE LEAVES