Oshawa Pita Deli

1177 Ritson Rd N,
Oshawa, ON
L1G 3V2
Oshawa Pita Deli VEGETARIANOshawa Pita Deli VEGETARIAN
$8.03
Oshawa Pita Deli TUNAOshawa Pita Deli TUNA
$8.71
Oshawa Pita Deli SMOKED TURKEY PITAOshawa Pita Deli SMOKED TURKEY PITA
$8.91
Oshawa Pita Deli SEAFOOD SALADOshawa Pita Deli SEAFOOD SALAD
$8.37
Oshawa Pita Deli ROAST BEEFOshawa Pita Deli ROAST BEEF
$10.13
Oshawa Pita Deli MONTREAL SMOKED MEATOshawa Pita Deli MONTREAL SMOKED MEAT
$10.13
Oshawa Pita Deli HUMMUSOshawa Pita Deli HUMMUS
$8.37
Oshawa Pita Deli HAM AND CHEESEOshawa Pita Deli HAM AND CHEESE
$9.05
Oshawa Pita Deli GREEK SALAD - SMALLOshawa Pita Deli GREEK SALAD - SMALL
$6.93
Oshawa Pita Deli GREEK SALAD - LARGEOshawa Pita Deli GREEK SALAD - LARGE
$8.13
Oshawa Pita Deli GRAPE LEAVESOshawa Pita Deli GRAPE LEAVES
$8.44
$6.28